عضویت


کارکنان محترم دانشگاه (برادران و خواهران) در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام و عضویت در پایگاه مقاومت بسیج کارکنان در ساعات اداری با همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت پایان خدمت، اصل و کپی کارت ملی و دوقطعه عکس 4*3 به دفتر نیروی انسانی پایگاه واقع درطبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن داخلی 2311 تماس حاصل نمایند.